TEC 45


TEC 45 - Kurs ten jest kolejnym kursem technicznym nurkowania głębokiego w zakresie

przekraczającym standardy nurkowania rekreacyjnego. Ma on pięć podstawowych celów:


1   Nauczenie cię wykonywania zmiany gazów, wydłużonych nurkowań

bez dekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych

oraz przyspieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroxu i tlenu ( do 100% )

do głębokości 45 metrów używając niezbędnego sprzętu i procetur

potrzebnych do organizowania ryzyka z tym związanego.

2   Nauczenie cię umiejetności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym

3   Upewnienie się, że rozumiesz i akceptujesz niebezpieczeństwa i ryzyka związane

z powyższymi typami nurkowania technicznego, jak również, że znasz limity

związane z poziomem wyszkolenia.

4   Przygotowanie cie do rozpoznania i prawidłowej reakcji na dające się racjonalnie

przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.

5   Danie Ci rozwój, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie

jako nurka technicznego.


Wymagania wstępne :

-    AOWD ( Stopień Zaawansowany )

-    Rescue Diver ( Nurek Ratownik )

-    Nitrox Diver

-    Deep Diver

-    Minimum 18 lat

-   50 nurkowań zalogowanych, z których co najmniej :

w tym 12 na nitroksie głębiej niz 18 metrów

6 nurkowań głębsze niż 30 metrów

-    Zaśwoadczenie lekarskie


Otrzymany Certyfikat DSAT Tec 45 jesteś uprawniony do planowania

i wykonywania nurkowań dekompresyjnych oraz wydłużonych

nurkowań bez dekompresyjnych.

 

Zapisz się na Kurs


Cena 1400 zł

Serwis

Twój sprzęt odmawia posłuszeństwa ? Zbliża się termin przeglądu ? Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego serwisu. Wrocław ul. Żeromskiego 52. Centrum Nurkowe Blue Planet Dysponujemy wykwalifikowanym serwisantem oraz mnóstwem części zamiennych, by rozwiązać Twój problem ! tel. 600 42 08 41